Startside

 

Velkommen til Konservative Lollands hjemmeside

                                            

 

 - Guldborgsund Konservative får tirsdag d 1-4 kl 20.00 besøg af fhv. minister MEP Bent Bendtsen på Hotel Falster i Nykøbing F. Vi synes, at det kunne være dejligt, hvis vi kunne samle rigtig mange konservative denne aften og derfor vil jeg spørge jer om I har mulighed for at sende en mail til jeres medlemmer og invitere dem til møde denne aften.
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig på 61304258 eller på mail.
Mange hilsener Anne-Grethe Jakobsen (formand for Guldborgsund Konservative ) .

 - Hermed en servicemeddelelse om at der afholdes ordinær storkredsgeneralforsamling i Sjællands Storkreds torsdag, den 27. marts 2014 kl. 19.30 i Anlægspavillonen (Skjoldsalen), Tværallé 5, 4100 Ringsted        
Dagsorden jf. vedtægterne. Indkaldelse bilagt dagsorden udsendes senere.Forslag der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden ihænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Fællesspisning: I lighed med tidligere år arrangeres der også i år en fællesspisning forde medlemmer, der ønsker at deltage i dette arrangement. Spisningen foregår kl. 18.30,og nærmere detaljer vil fremgå af den indkaldelse og dagsorden, der jf. vedtægterneskal udsendes forud for generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Stiig Wæver

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>