Generalforsamling 2017

Der indbydes hermed til generalforsamling 2017 onsdag den 25. januar 2017 kl. 18:00

Generalforsamlingen foregår på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov.

Dagsorden kan læses her: generalforsamling 2017

På gensyn

Lars Buhl, Formand 

Der er mulighed for at bidrage lokalforeningen med sponsorstøtte. Såfremt man ønsker at støtte Konservative Lolland kan dette gøre på kontonr: 6520-1841091 (Lollands Bank)


 


header

 

Det konservative Folkeparti, Lolland,
afholder ordinær generalforsamling
og valg af folketingskandidat


onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00
på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov

Dagsorden vedr. ordinær generalforsamling:

01. Valg af dirigent.
02. Beretning om foreningens virke i 2016
03. Godkendelse af det reviderede regnskab.
04. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår samme kontingent som tidligere:
Enlige: 300 kr.
Ægtepar: 500 kr.
Pensionister: 250 kr.
Pensionistægtepar: 425 kr.
Studerende: 250 kr.
05. Indkomne forslag.
06. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik.
07. Valg af formand
08. Valg af næstformand
09. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
på valg: Susanne v. Rosen, Chris Christiansen og Klaus Frost Jensen
Alle 3 er indstillet på genvalg.
Valg af suppleanter for 1 år. Bestyrelsen indstiller Marie Louise Friderichsen og
Peter Johansen.
10. Valg af delegerede til partiets landsråde, jfr. vedtægter §4, stk 2. pkt. 11 og 12
samt suppleanter for disse.
11. Valg af 2 revisorer og suppleant for disse.
på valg: Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen.
suppl. på valg. Charlotte Møller.
12. Politisk drøftelse.
13. Eventuelt.
Nuværende bestyrelse:
Formand Lars Buhl
Næstformand Claus Jørgensen
Kasserer Susanne v. Rosen
Chris Christiansen Web-master
Lise Simon
Klaus Frost Jensen
suppl. Peter Johansen
Nuværende revisorer:
Henrik W. Møller og Klaus Frost Jensen
suppl. Charlotte Møller

Dagsorden til opstilling af folketingskandidat:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen foreslår genvalg af Linda Sommer.
3. Evt.
... See MoreSee Less

Generalforsamling 2017

Der indbydes hermed til generalforsamling 2017 onsdag den 25. januar 2017 kl. 18:00

Generalforsamlingen foregår på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov.

Dagsorden tilgår

Der vil ved generalforsamlingen blive mulighed for at købe kaffe og kage til et beløb af 55.-
... See MoreSee Less

Kære alle konservative medlemmer i hele landet

Jeg har et par gode nyheder, som jeg gerne vil dele med jer.

Først og fremmest vil jeg gerne takke for den forrygende positive modtagelse, som vores nye regeringssamarbejde har modtaget fra medlemmer og sympatisører fra hele Danmark. Vi er ydmyge over for tilliden, udfordringen og ansvaret, og I har hjulpet os godt i gang. Tak!

Vi har fået sat et utroligt stærkt konservativt ministerhold med fokus på lov og orden, erhvervslivets vilkår og ikke mindst børn og socialpolitik. Ærkekonservative emner, der helt sikkert vil kaste masser af gode og sunde konservative resultater af sig i de kommende år. Det er jeg helt og aldeles overbevist om.

Senest har jeg – sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen og børne- og socialminister Mai Mercado – været på en lille danmarksturné for at møde baglandet. Det er blevet til tre fantastisk gode og spændende møder for fulde huse i Kolding, Taastrup og senest i Viborg i går.

Tak til alle, der deltog, og det kommer vi til at gøre igen på et tidspunkt. Det er jo i bund og grund jer medlemmer, der er skyld i, at vi på ministerholdet er, hvor vi er.

Mette Abildgaard bliver ny gruppeformand
Der er også sket ting på Borgen. Den konservative folketingsgruppe har fået ny ledelse, efter at partiet er gået i regering, og tre af gruppemedlemmerne er blevet ministre. Det betyder, at Mette Abildgaard nu er blevet ny gruppeformand,

Mette er meget glad for den store tillid, jeg har vist hende, og hun ser frem til at fortsætte det spændende og frugtbare arbejde i folketingsgruppen. Jeg har i samme ombæring valgt at nedlægge posten som politisk ordfører og lægge den del under gruppeformanden, da koordinering mellem gruppe, parti, ministerhold og folketing bliver afgørende vigtig og derfor skal have én fast tovholder.

Den nye gruppeledelse kommer i øvrigt også til at indeholde Rasmus Jarlov, der bliver ny gruppenæstformand. Folketingsgruppen går med den nye gruppeformand i spidsen nu i gang med at fordele de mange ordførerskaber, og den kabale falder på plads i næste uge, forventer vi.

Vi opretter en ny koordinationsgruppe
Vi står nu i en situation, hvor vi har både et ministerhold og en folketingsgruppe. De kommer til at have utroligt meget med hinanden at gøre, men de kommer selvfølgelig også til på hver deres plan at arbejde videre med konservativ politik. Det betyder, at koordineringen mellem folketingsgruppe og ministerhold bliver ekstra vigtig.

Derfor har jeg besluttet at oprette en ny koordinationsgruppe. I gruppen sidder vores tre ministre, altså mig, Brian og Mai, vores nye gruppeledelse, Mette og Rasmus, og partisekretær Søren Vandsø.

Gruppen vil mødes hver fredag morgen for at styrke samarbejde og koordinering mellem gruppe og ministerhold. Vi er på samme hold, og vi arbejder sammen i én retning, og derfor skal vi hele tiden været fuldstændigt i sync med hinanden.

Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig stadig er i folketingsgruppen, at politikken fastlægges, men koordinationsgruppen skal kunne tage fat på forskellige længerevarende strategiske og overordnede planer, som vi kan arbejde sammen hen imod.

Det var et par gode nyheder herfra, og så vil jeg slutte af med at skrive, at jeg synes, at stemningen er mere forrygende, engageret og optimistisk i partiet end meget længe. Vi står med unikt gode kort på hånden for at sikre fremgang for vores parti og ikke mindst skabe gode resultater for danskerne. Det er derfor, vi er her, og det er det, vi arbejder for.

God weekend, alle sammen – og tak, fordi I er med!

Med venlig hilsen

Søren Pape Poulsen
Partiformand
... See MoreSee Less

Øerne i politisk centrum
Når regeringen har afsat pæne beløb til den blå landevej, så vores øborgere og øbrugere, kan komme til og fra øerne på rimelige vilkår, er det en udmelding, som vækker glæde. Implementeringen af regeringens gode vilje er noget helt andet. Der er udfordringer i forhold til kommunernes egen økonomi og de øvrige aktører, som hjælper os med at flytte mennesker. En god bosætning, liv i virksomhederne, attraktivt turistmål, et værdigt ældreliv og et godt børneliv, er vigtige parametre for øerne.
Derfor ser vi i den konservative gruppe frem til, at få gang i processen for udfærdigelse af den Øpolitik, som vi førte til budget. Det er vigtigt, at vi arbejder med at udvikle og skabe gode og brugbare løsninger for vores borgere og brugere af øerne. Til det skal der et politisk helhedsperspektiv på betjeningen og udviklingen af øerne. Vi håber, at der kommer en god og konstruktiv proces til gavn og glæde for alle.
... See MoreSee Less

Søren Pape Poulsen meddeler:

Kære alle konservative,

I har sikkert set eller hørt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen netop i sin tale på Venstres landsmøde har sagt, at han vil invitere Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance til politiske drøftelser med henblik på at afsøge muligheden for at danne en ny regering med et eller flere borgerlige partier.

Som jeg sagde i min landsrådstale i september, så mener jeg, at det borgerlige Danmark skal arbejde sammen og føre borgerlig politik. Ingen af os bør have en interesse i, at vi får et valg, der ender med Mette Frederiksen som statsminister med Enhedslisten og Alternativet på bagsmækken. Og hvis det sker, kommer vi i hvert fald ikke tættere på sunde, borgerlige løsninger til glæde for alle danskere.

Derfor tager jeg på Det Konservative Folkepartis vegne imod statsministerens invitation til de kommende drøftelser.

Om der kan skabes et politisk grundlag, som Det Konservative Folkeparti kan se sig selv i, må så komme an på en prøve. Men det siger sig selv, at det skal stå helt klart, at vi vil få mere politik igennem ved regeringsdeltagelse end ved at være udenfor.

Men det må de kommende dage så vise.

Det bliver nogle vigtige dage, der kommer, og vi går selvfølgelig meget seriøst og meget konstruktivt til værks.

Jeg går til forhandlingerne uden at have lagt mig fast på noget på forhånd – men med et åbent sind – og jeg håber, at I vil bakke mig op i, at jeg undersøger muligheden for maksimal konservativ indflydelse.

Jeg sender inden længe også samme melding direkte ud til offentligheden via en pressemeddelelse og via de sociale medier. Men I skal selvfølgelig informeres, før det bliver offentligt.

Venlig hilsen
Søren Pape Poulsen
Partiformand

--

Fra Lolland ønsker vi de kommende drøftelser god vind
... See MoreSee Less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *