Er du parat til at hjælpe med, at Linda Sommer bliver valgt til folketinget, så kan du som medlem være med til at vælge Linda som kandidat på opstillingsmøde den 21. november kl. 17.00 – 18.00, 2016 i Willers Gård, Vestergade 1 i Rødby.

Dagsorden til mødet:

1. Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsen indstiller Linda Sommer.

 3. Evt.

 Mødet slut.

 Vh Lars Buhl  

Der er mulighed for at bidrage lokalforeningen med sponsorstøtte. Såfremt man ønsker at støtte Konservative Lolland kan dette gøre på kontonr: 6520-1841091 (Lollands Bank)


 


header

 

Øerne i politisk centrum
Når regeringen har afsat pæne beløb til den blå landevej, så vores øborgere og øbrugere, kan komme til og fra øerne på rimelige vilkår, er det en udmelding, som vækker glæde. Implementeringen af regeringens gode vilje er noget helt andet. Der er udfordringer i forhold til kommunernes egen økonomi og de øvrige aktører, som hjælper os med at flytte mennesker. En god bosætning, liv i virksomhederne, attraktivt turistmål, et værdigt ældreliv og et godt børneliv, er vigtige parametre for øerne.
Derfor ser vi i den konservative gruppe frem til, at få gang i processen for udfærdigelse af den Øpolitik, som vi førte til budget. Det er vigtigt, at vi arbejder med at udvikle og skabe gode og brugbare løsninger for vores borgere og brugere af øerne. Til det skal der et politisk helhedsperspektiv på betjeningen og udviklingen af øerne. Vi håber, at der kommer en god og konstruktiv proces til gavn og glæde for alle.
... See MoreSee Less

Søren Pape Poulsen meddeler:

Kære alle konservative,

I har sikkert set eller hørt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen netop i sin tale på Venstres landsmøde har sagt, at han vil invitere Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance til politiske drøftelser med henblik på at afsøge muligheden for at danne en ny regering med et eller flere borgerlige partier.

Som jeg sagde i min landsrådstale i september, så mener jeg, at det borgerlige Danmark skal arbejde sammen og føre borgerlig politik. Ingen af os bør have en interesse i, at vi får et valg, der ender med Mette Frederiksen som statsminister med Enhedslisten og Alternativet på bagsmækken. Og hvis det sker, kommer vi i hvert fald ikke tættere på sunde, borgerlige løsninger til glæde for alle danskere.

Derfor tager jeg på Det Konservative Folkepartis vegne imod statsministerens invitation til de kommende drøftelser.

Om der kan skabes et politisk grundlag, som Det Konservative Folkeparti kan se sig selv i, må så komme an på en prøve. Men det siger sig selv, at det skal stå helt klart, at vi vil få mere politik igennem ved regeringsdeltagelse end ved at være udenfor.

Men det må de kommende dage så vise.

Det bliver nogle vigtige dage, der kommer, og vi går selvfølgelig meget seriøst og meget konstruktivt til værks.

Jeg går til forhandlingerne uden at have lagt mig fast på noget på forhånd – men med et åbent sind – og jeg håber, at I vil bakke mig op i, at jeg undersøger muligheden for maksimal konservativ indflydelse.

Jeg sender inden længe også samme melding direkte ud til offentligheden via en pressemeddelelse og via de sociale medier. Men I skal selvfølgelig informeres, før det bliver offentligt.

Venlig hilsen
Søren Pape Poulsen
Partiformand

--

Fra Lolland ønsker vi de kommende drøftelser god vind
... See MoreSee Less

Søren Pape Poulsen meddeler:
Finansloven er i hus, og det er blevet med det klare konservative aftryk, at grundskylden fastfryses i 2017. Det sparer de danske boligejere for en regning på 620 millioner kroner, som ellers var på vej. Og det er jeg mildest talt godt tilfreds med – det er et resultat, vi i Det Konservative Folkeparti i dén grad godt kan være bekendt.

Det er andet år i træk, vi har sikret boligejerne meget markante forbedringer. Vi har sparet dem for over 1,3 milliarder kroner i ellers stigende boligskat for 2016 og 2017. Det bliver faktisk hele 2,8 milliarder kroner for boligejerne i perioden 2016-2020.

Borgerligt samarbejde bærer frugt
Jeg er meget, meget stolt af det resultat. Det er en god og nødvendig sejr, og det viser, at det borgerlige samarbejde kan bære frugt. Det er en konservativ mærkesag, at der skal være ro om hjemmet. Det er dér, vi lever livet. Det gælder os alle, uanset om vi har boet i vores egen bolig i nogle år, om man er førstegangskøber med et lille barn på vej eller om man er pensionist. De mange pensionister, børnefamilier og andre, som har frygtet stigende boligskatter næste år, kan nu ånde lettet op.
Spørger du mig, er boligskatterne stadig for høje. Derfor har jeg også foreslået, at man afskaffer både grundskylden og ejendomsværdiskatten.

Ud over at sikre tryghed for boligejerne har vi også med gårsdagens PSO-aftale sikret flere muligheder. Med afskaffelsen af elafgiften PSO letter vi dansk erhvervsliv for elregninger i milliardklassen. De danske virksomheder vil spare mellem fire og fem milliarder om året på elregningen, når PSO-afgiften er helt afskaffet, og det vil føre positive effekter som mere jobskabelse og mere vækst med sig.

PSO - to K-mærkesager på én gang
Det var en bunden opgave af afskaffe PSO-afgiften, fordi EU har erklæret den ulovlig. Vores udgangspunkt har derfor været først og fremmest at finansiere afskaffelsen ved hjælp af den grønne check, og det er vi kommet i mål med. Det betyder, at vi både luger ud i forældede støtteordninger, samtidig med at virksomhederne lettes for store økonomiske byrder. Det er to konservative mærkesager på én gang.

De kystnære vindmøller, som er en del af PSO-aftalen, er blevet reddet, ikke mindst fordi vi i Det Konservative Folkeparti har stået fast på energiforliget fra 2012. Afskaffelsen af PSO-afgiften skaber med opførelsen af de to havvindmølleparker bedre forhold for de vestjyske virksomheder og giver der ud over en milliardstor besparelse på elregningen til alle danskere. Det varmer mit konservative hjerte, da det viser, at den grønne omstilling og erhvervslivet sagtens kan gå hånd i hånd.

Havvindmøller er sund fornuft
Opførelsen af havvindmøllerne, der skal stå langt ude i havet (mellem fire og ni kilometer til havs) ved henholdsvis Thyborøn og Søndervig, sender tusinder af arbejdspladser til Vestjylland. Jeg er klar over, at der har været diskussion om vindmøllernes placering, men vi bliver nødt til at se i øjnene, at hvis vi vil have arbejdspladser og et renere miljø, så er vi nødt til at investere i grøn energi og grønne arbejdspladser. Derfor er dette den rette løsning.

Lad os glæde os over aftalens forbedrede vilkår for vores erhvervsliv, og lad os alle bruge vores sunde fornuft og erkende, at den grønne omstilling vil gavne Danmarks fremtid. Dét er noget, vi kan lide hos Det Konservative Folkeparti.

Vi styrker politiet
Noget andet, der ligger mig stærkt på sinde, er tryghed i form af et stærkt politi. Derfor er jeg også glad for, vi med den nye finanslovsaftale for at lette presset på dansk politi har afsat 692 millioner kroner til at skaffe flere ansatte hurtigst muligt. Vi øger optaget på Politiskolen i Brøndby, så der også i 2017 optages 600 studerende.

Og for at løse det akutte behov for flere medarbejdere og skabe en ny rekrutteringskanal til politiuddannelsen etablerer vi også en ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet – såkaldte politikadetter. Politikadetterne vil målrettet kunne løse opgaver blandt andet ved grænsen og med bevogtning, som politiet i øjeblikket bruger mange ressourcer på. Det vil betyde, at flere betjente kan komme tilbage til politikredsene.

Samtidig slår vi hårdt ned på rockere og bandemedlemmers skyderier i gaderne ved at fordoble minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben i det offentlige rum og tilføre politiet markant flere ressourcer.

Fremtidigt samarbejde i blå blok
Kigger man på det fremtidige samarbejde i blå blok, mener jeg, der er grund til at være optimistisk i forhold til, hvilke resultater vi kan skabe. Selvom det så svært ud på et tidspunkt, lykkes vi med vores opfordring til de andre partier i blå blok til at sætte os sammen og få løst den opgave danskerne har stillet os – nemlig at skabe resultater, mere tryghed og flere muligheder. Vi skal blive ved med at være borgerlige stemmer, der arbejder, vi bider os fast i forhandlingsbordet og lader andre om at klatre i trætoppe.

Endelig vil jeg gerne fremhæve en række resultater, vi har skabt i årets finanslov, i forhold til kulturen:
Den Gamle By. Der gives et særligt tilskud på 3,0 millioner kroner årligt i 2017-2020 til den løbende drift af Den Gamle By. Museet i Aarhus har fokus på de danske købstæders historie.
Mindelunden. Der ydes et særligt tilskud på 100.000 kroner årligt i 2017-2020 til Mindelundens undervisning og formidling om frihedskampens betydning for kommende generationer.
Arbejdermuseet. Der afsættes 0,8 millioner kroner årligt i 2017-2020 til løbende drift af museet.
Center for animation, visualisering mv. Der ydes et tilskud på 6,0 millioner kroner årligt til Centeret for animation, visualisering og grafisk fortælling, som er en del af VIA University College.
Skibsbevaringsfonden. Der afsættes 1,4 millioner kroner årligt i 2017-2020 til Skibsbevaringsfondens arbejde med at bevare gamle træskib mm.
Gl. Estrup. Der afsættes 1,5 millioner kroner årligt i 2017-2020 til den løbende drift af museet Gl. Estrup.
Engangstilskud til Grathe Kapel. Der ydes et tilskud på 4,0 millioner kroner i 2018 til arkæologiske undersøgelser af Grathe Kapel og den dertilhørende kirkegård.
Lad mig benytte anledningen til at takke jer for jeres medlemsskab af partiet og jeres konstruktive medvirken til, at Det Konservative Folkeparti nu og i fremtiden skaber mere tryghed og flere mulighed for det Danmark, vi alle elsker og holder af.
... See MoreSee Less

Konservative i Lolland kommune bar til budget, at vi ville have en veterankoordinator. Konstaterer nu, at der er kø fra andre partier for at bakke op omkring vores forslag 👍 ... See MoreSee Less

Konservative går med i budgettet
Vi har været med til at navigere slæden i al salgs vejr de sidste mange måneder. Nu skal det blive godt at komme i hytte. Sådan ville en fra Siriuspatruljen have sagt, hvis han havde været politiker i vores situation, udtaler gruppeformand Linda Sommer.
Det startede med, at vi igennem flere år har lagt et stort pres på hele skoleområdet for at få selvstændig pædagogisk ledelse på hver skole. Den er vi kommet i hus med nu. Herefter har det været budgetforhandlingerne, som vi konstruktivt har arbejdet på at komme i hus med. En ekstra besparelse på 100 mio. kr. er meget i en trængt situation, som vores. Budgettet lander på 80 mio. kr., som vi kommer i hus med for nuværende, det kan vi godt leve med.
Vi har bedt om, at der blev set på Ski-aftaler, oplysning på regninger, således, at borgerne kunne se, hvad der egentlig er kommunal andel af det de betalte for, leasede biler, afbureaukratisering, unge kulturhus i Maribo, en veteran koordinator, ø-politik og vedvarende analyse af, hvad kommunen modtager af borgere. Under vejs i vores konstruktive forhandlinger, så glæder vi os over, at vi også har fået fokus på, at vores mest svage og sårbare borgere skal tilgodeses, hvis vi skulle få bare den mindste økonomiske forbedring. Her ud over, så pinte det os meget, at lørdagsbusserne i Nakskov skulle spares væk. Vi har en fornemmelse af, at borgerne hele tiden har ønsket en udvidet "åbningstid" på lørdage. Sagen skal på i KTM igen. En anden sag, som også har pint os er Kombardu, der er et tilbud til unge på kontanthjælp. Den hænger lidt i luften endnu, og skal også efterbehandles i arbejdsmarkedudvalget.
Når vi ser på den indgåede budgetaftale og de forudsætninger, som den er lavet under, må vi konstatere, at det er en barsk omgang for alle i Lolland kommune. Nu er vi i hytte. Der skal tændes op i primussen, og vi gør klar til en ny omgang i arbejdstøjet.
I 2012 havde vi et overskud på driften på 220,2 mio. kr. Ganske skræmmende, hvor hurtigt økonomien er rendt i den anden retning.

Den helhedsorienterede indsats, som nu skal eskaleres op fra 25 til 100 familier, den glæder vi os meget til at støtte og se indsatsen af.

Vi har taget et ansvar hele vejen igennem og nu står vi sammen om at sige, at den indsats, som Lolland løser for hele Danmark, den vil vi også kompenseres for.
... See MoreSee Less

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *