Hurra til Knuthenborg! Vækstpakken er på vej.

Hurra til Knuthenborg! Vækstpakken er på vej.

Sidste år i maj besøgte jeg sammen med Brian Mikkelsen Bon Bonland for sammen med parkens direktør, Niels Feerup, at gøre opmærksom på, at forlystelsesparker ikke er fritaget for elafgifter.

Liberale erhverv har ikke den elafgiftsfritagelse som industrierhverv har. Forlystelsesparkerne hører under kategorien liberale erhverv, ligesom advokater, arkitekter og lignende, men for forlystelsesparker er det meget uhensigtsmæssigt, da mange af deres aktiviteter er eldrevne og de bruger en stor mængde el på årsbasis.

Forlystelsesparker ligger næsten altid i provinsen og sikrer job og aktivitet i de områder, for en park som Knuthenborg koster  mange penge om året, penge der kunne bruges på ansatte, istandsættelser, nye muligheder osv.

I den netop fremsatte vækstpakke er der et forslag om at fjerne afgiften på el for forlystelsesparker. En direkte udløber af besøget i Bon Bonland og et godt stykke konservativt fodarbejde.

Regeringen og støttepartierne bakker op, så det er til stor glæde for Konservative og mig, at Knuthenborg og andre forlystelsesparker i Danmark snart får større økonomisk råderum.

Konservative vil vækst i det private erhvervsliv og i alle dele af Danmark.

Folketingskandidat Konservative,

Marie Louise Friderichsen

This entry was posted in Indlæg. Bookmark the permalink.