Linda Sommers grundlovstale til børn

Tusind tak for invitationen til at komme her og tale ved fejringen af

børnenes grundlov.

At børn fejrer Grundlovsdagen egenhændigt er vist ganske nyt, men jeg

synes, at det er så flot et initiativ, som jeg håber, vil kunne fortsætte langt

ud i fremtiden.

I har gjort meget ud af det og det er simpelthen så flot alt sammen. Der

skal lægges mange gode kræfter i for at stable sådan et arrangement på

benene.

Må jeg lige høre, hvor i kommer fra. Må jeg lige se en hånd på alle pigerne

.. vink til drengene.. Må jeg se en hånd på alle drengene .. vink til pigerne.

Er der nogen fra Rødby, Errindlev, Har vi nogen der spiller håndbold, Hvor

mange har hund. Er der nogen, som har fødselsdag i dag? Hvor mange

kan spille på et musikinstrument?

I Red Barnet har vi vores egen ”Nationalsang”, der hedder ”Alle børn har

ret”. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog et par linjer fra den og sang:

Alle børn har ret til et liv i kærlighed

Alle børn har ret til at vokse op i fred

Alle børn har ret til at få den bedste start

Her har I Grundloven.  Mine børn Ida og Jens fik den tilsendt da de blev 18

og fik stemmeret. Man kan også finde den i originaludgave inde på

Christiansborg. Her ligger den lige så fint i en glasmontre.

Er der nogen af jer, som har været inde og se Christiansborg og

folketinget?

Danmarks Grundlov blev lavet i 1849. Den daværende konge Frederik den

7. skrev under og dermed blev 15 % af befolkningen stemmeberettiget.

Lige nøjagtig for 100 år siden / i 1915, i dag, da fik kvinderne stemmeret.

Så det med at tro, at tingene bare kommer af sig selv, det gør de ikke.

Man skal virkelig arbejde for at få rettigheder.  Først her i 1978 blev

valgretten sat ned fra 21 år til 18 år.

Da jeg som barn hørte om den danske grundlov, kan jeg huske, at jeg gik

og filosoferede over, hvorfor man ikke havde den samme lov over hele

verden, da alle dog måtte være enige om, hvad der var rigtigt og forkert.

I børnehøjde havde vi demokrati i skolen.

Da vi f.eks. skulle på lejrskole, så var der flere muligheder for, hvor vi

skulle hen. Dette klarede vi ved at stemme om mulighederne. Sådan er

det også inde på Christiansborg i dag. Her stemmer folketinget om de

forskellige ting, som er på dagsordenen. Og på den måde så kommer

tingene ud som beslutninger.

Ellers var der jo sten, saks, papirløsningen … Noget vi af og til anvender

derhjemme, når der skal ryddes op efter aftensmaden.

Sådan er børn jo så dejlig logiske, og jeg må indrømme, at jeg stadig tit,

når noget er ved at blive lidt for kompliceret, så har jeg en tendens til at

søge tilbage til det elementære med spørgsmålet:

Hvad består det her problem så i – og hvordan løses det helt praktisk

lettest?

Og en grundlov, jamen den må jo handle om det, alle ordentlige

mennesker kan blive enige om, som fx at du, jeg og naboen er lige meget

værd.

Egentlig, så er der lavet en slags Grundlov for børn. Den hedder

Børnekonventionen. Det er FN (dermed en hel række lande i hele

verden), der har sat sig ned og arbejdet med børnerettigheder.

Børnekonventionen blev 25 år sidste år. Så den er faktisk også ret ny.

I børn betyder faktisk meget for vores samfund. Mere end I tror. Det er

vigtigt, at I er sunde og raske. At I har lyst til og kan komme i skole. At I får

en uddannelse og et arbejde.

På den måde, så kan vi holde samfundet i gang. Når de gamle går af på

pension, så det vigtigt, at der hele tiden er nye klar til at komme ind på

arbejdsmarkedet.

I de lande, hvor der i øjeblikket er krig. Så som Syrien, der betyder krigen,

at rigtig mange børn ikke kan komme i skole. Samfundet er mere eller

mindre brudt sammen, og det bliver rigtigt svært at bygge op, nå der

mangler unge mennesker med en uddannelse.

Lige i øjeblikket i Nepal, hvor der har været rigtig grimme jordskælv, da er

det selvfølgelig vigtigt, at der først og fremmest kommer mad og vand ud.

At folk kan få tag over hovedet og ikke fryse.

Men herefter er noget af det vi f.eks. i Red Barnet også arbejder rigtigt

meget med: at børn bliver undervist, så de kan lære at klare sig selv.

I Bangladesh, hvor der ofte er oversvømmelser, da lærer vi børn at

svømme, så de på den måde, får mulighed for at redde sig selv.

I Indien, da arbejder vi med de fabrikker, som benytter sig af

børnearbejde. Der er rigtig mange virksomheder inden for tøjindustrien,

der får syet deres tøj ude i Østen.

Der er billig arbejdskraft i form af børnearbejde. Derfor ”kommer vi efter

ejerne” og prøver at overtale dem til, at der skal være ordentlige vilkår for

børnene. Så de bliver undervist, får ordentlig mad, kan komme til læge og

har rimelige forhold at sove i.

Børnekonventionen handler netop om, at børn har ret til at komme i

skole, at børn har ret til livet (i mange lande er der ikke jordemødre nok,

så desværre risikerer man at både barnet og moderen dør under fødslen),

at handicappede børn har ret til at modtage den bedste form for hjælp og

omsorg, og en ting som I måske rigtig godt kan lide  – at børn har ret til at

hvilke og deltage i kulturelle og kreative aktiviteter.

Børnekonventionen handler altså om, hvad børn har ret til og hvordan

man beskytter dem.

I nogen lande har man besluttet, at Børnekonventionen gælder. Sådan er

det ikke helt i Danmark – Endnu… Der mangler lige det sidste… før end

det er klaret. Heldigvis står der noget om disse ting i Grundloven og i

andre love og reformer. Så I er heldige at bo i Danmark, hvor der bliver

passet godt på jer.

Det vigtigt, at I som børn siger jeres mening om tingene – det har I ret til.

At I får sagt, hvad I synes, at der skal til, for at Lolland, Danmark, Europa

og Verden bliver et bedre sted at leve i.

Det er vigtigt, at I deltager aktivt i jeres skole og siger, hvad I synes om

den måde, som tingene foregår på.  Brug jeres elevrådsrepræsentant. Vi

at er i vores kommune så heldige at have et Fælles elevråd, så de kan

drøfte tingene sammen med børn fra andre skoler. Inden længe, så har vi

også et Ungeråd, der kan komme med deres gode ideer.

Det er vigtigt, at I er gode kammerater ved hinanden. At I hjælper

hinanden, taler pænt om hinanden. I skal også tænke på jeres sundhed.

At det ikke er så smart at drikke alkohol og ryge. Og det er slet ikke smart

at begynde at ryge hash eller tage stoffer.

Det betyder enormt meget, at hver aften, når man skal lægge sig til at

sove, så skal det være uden bekymringer i maven. Og har I bekymringer,

så få dem delt med en voksen, som I taler godt med. At børn har det godt,

det er nemlig vi voksnes ansvar.

Vi skal elske jer og vi skal respektere jer.

Rigtig god Grundlovsdag

Linda Sommer

Posted in Indlæg | Leave a comment

Staten i hele DK – læserbrev

læserbrev staten i hele DK

Posted in Indlæg | Leave a comment

Høring i Udvalget for Småøer

Høring i Udvalget for Småøer

Det var spændende i dag at følge ovennævnte debat fra folketinget. Vores lokale øer deler vilkår med resten af Lolland kommune. Men faktisk, så har øerne haft en mindre befolkningstilbagegang end inde på fastlandet. Øerne oplever, at Lolland kommune plukker frugterne fra statstilskuddet, men skærer på ø-driften, særligt færgedriften. Hvis man nu tænkte sig, at Lolland kommune gav samme støtte til passageren på færgen, som man gør til passageren ved Movia, så ville der faktisk være et overskud. Dette regnestykke skal sjovt nok fremlægges af en fra øerne. På Lolland bliver der skåret i færgedriften, hvorimod der i forhold til de øvrige øer i Danmark sker en vækst. Det bekymrede mig at opleve en snæversynet borgmester sige, at han faktisk kunne tænke sig at lukke Askø og give dem en lejlighed på Lolland og så kunne de få en robåd og sejle frem og tilbage i. Det ville være billigere for ham. Bekymrende, at man ikke tør forholde sig til, at Danmark er et ø-rige, at vi i Lolland kommune har nogle øer, hvor vi har kreative sociale ildsjæle, der sover med støvlerne på og rent faktisk har et potentiale og lyst til at skabe liv på vores øer.  Øerne savner en ø-mærkning af tilskuddene og indsigt i færgeregnskaberne, idet de gerne ser sig som en medspiller til at sætte rammerne og tage ansvar for udvikling og økonomi.  I den konservative gruppe har vi hele tiden haft et øre med på dagligdagen på vores øer. Vi er fortaler for at få lavet en Ø-politik, der laver rammer som kan skabe udvikling og indpendling til vores kommune.

Brian Krøyer, Linda Sommer og Marie Louise Friderichsen

Den konservative byrådsgruppe – Lolland kommune

Posted in Indlæg | Leave a comment

Invitation til arr. med Bent Bendtsen.

Guldborgsund Konservative får tirsdag d 1-4 kl 20.00 besøg af fhv. minister MEP Bent Bendtsen på Hotel Falster i Nykøbing F. Vi synes, at det kunne være dejligt, hvis vi kunne samle rigtig mange konservative denne aften og derfor vil jeg spørge jer om I har mulighed for at sende en mail til jeres medlemmer og invitere dem til møde denne aften.

 

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig på 61304258 eller på mail.

 

Mange hilsener Anne-Grethe Jakobsen (formand for Guldborgsund Konservative ) .
Posted in Indlæg | Leave a comment

Socialdemokratisk aftalebrud om konstituering i Lolland byråd

Medlemsorientering

Vi må desværre konstatere, at vi ikke har kunnet stole på vores aftalepartnere på valgnatten. Socialdemokraterne har valgt at gå fra vores aftale for at indgå aftale med Venstre om at få borgmesterposten. Det er beskæmmende, at Venstre vil vælte en borgerlig borgmester for at pege på en socialdemokrat. Vi må blot konstatere, at det for Venstre og Socialdemokraterne ikke handler om politiske målsætninger, men udelukkende om at få størst mulig andel i poster.

Den største taber bliver desværre Lollands borgere. Vi kunne have fået Lolland i en anden retning, ændret skolepolitikken, styrket borgeinddragelse og fået lokale virksomheder mere i spil, men politikken viste sig i sidste ende at være mindre vigtig end kæden og poster. Konservative har stået ved vores politik før valget og vil fortsat gøre det efter valget. Vi vil kæmpe for de svage, for at styrke erhvervsliv, kultur og skabe en bedre skole.

Vi kan ikke bakke op om en uhæderlig SV-alliance, hvor intet handler om politik, og derfor går vi ikke med i en konstituering blot for at få en udvalgspost. For konservative handler det fortsat om vores politik og ikke om poster.

Med venlig hilsen

Marie Louise Friderichsen
Gruppeforman Konservative Lolland

Posted in Indlæg | Leave a comment

Nyhedsbrev 5 – 2013

headerlille

 

 

 

Kære medlemmer af Konservative Lolland.

For at få rettet fokus på vores indsats i forhold til regionsrådet og det valg der også ligger her, sammen med det kommunale valg, handler dette nyhedsbrev alene om regionsvalget.

Du skal stemme konservativt, fordi det vil sikre vækst og beskæftigelse, skabe bedre kvalitet i behandlingen og give ansvaret tilbage til patienten. Vi ønsker en ny regionsrådsformand, ikke fordi den gamle har gjort det dårligt, men fordi vi kan gøre det bedre. Region Sjælland har problemer med ventelister, 91 uger til høreapparater i Nykøbing F., dødeligheden er højere end man skulle forvente og responstiden for vores ambulancer er for dårlig.

Derfor er der behov for en mere fokuseret indsats. Vi vil have en mere målrettet erhvervspolitik. Det er et konservativt mål at genvinde mange af de 40.000 arbejdspladser der er gået tabt i Regionen. På Sjælland er vi særligt hårdt ramt, og det må der gøres noget ved. Den nuværende erhvervspolitik er som et skud hagl, spredt på mange brancher og mange kommuner. Man får det indtryk at alle skal tilgodeses og der bliver ikke prioriteret.

Gennem vækstforum kan regionen medvirke til at støtte brancher, som kan skabe vækst og ny beskæftigelse. Vi foreslår, at vi satser på brancher, hvor vi allerede er stærke. Bygge og anlæg er meget store og servicerer i forvejen hovedstadsområdet. Fødevare-området er også stort og kan udvikle nye produkter. Det kan bygge på det nordiske køkken, brug af råvarer produceret i regionen og hele Noma-bølgen.

Vi skal forbedre beredskabet. Jeg har derfor taget et initiativ. Jeg mener vi skal styrke det præhospitale beredskab. Af Jyllands Posten søndag fremgik det at også i Region Sjælland er der problemer med responstiderne. I 6 af regionens kommuner er der mere end 8 % af udrykningerne der varer mere end 15 minutter.

Konservative har derfor spurgt formanden, hvad det vil koste at garantere alle borgere i Region Sjælland en responstid under 15 minutter.

Vi støtter de praktiserende læger. De skal fortsætte som selvstændige erhvervsdrivende. For os konservative er der ingen tvivl. Vi skal satse på den praktiserende læge som vi kender det. Vi vil forsvare familielægen. Den praktiserende læge er nøglen til sundhedsvæsenet for den enkelte borger. Det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver opdaget, og det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver løst.

https://www.facebook.com/christian.w.n

http://stemchristian.dk/

http://konservative-sjaelland.dk/

Med venlig hilsen

Christian Wedell-Neergaard

Tel. 57 52 60 62

www.svenstrup.dk

 

Jeg ønsker Jer alle et godt regional og kommunevalg

 

Med venlig hilsen

Brian1

 

Brian Krøyer                               05/ 2013

Posted in Indlæg | Leave a comment

Kloakering i det åbne land.

Konservative er imod kloakering i det åbne land.                                                                   Vi har forstået, at der er et vandrammedirektiv fra EU, som Danmark skal opfylde og at det blandt andet kræver rensning af spildevand, men vi er grundlæggende uenige i, at den bedste måde at opnå renere vand i Danmark er gennem en kloakering ud til yderste husrække af flere årsager.
For det første kunne en cost/benefit analyse være interessant. Er det virkelig ved at tvinge et ældre ægtepar på landet til en investering på 100000,- og derefter knap 60 kr pr. m3 spildevand, at vi får den største miljøgevinst for pengene?
Hvis spildevandet skal renses ved enkeltstående huse på landet, er kloakering så den rigtige løsning eller findes der biologiske alternativer, som kan sløjfes den dag ingen længere bor i huset og det sandsynligvis skal rives ned?
Ville det ikke være mere relevant, at se på de store byers renseanlæg, som gang på gang løber over ved monsterregn og sender urenset spildevand direkte ud i vores åer og havet, sådan som det to gange er sket ved København og Amager lige op til den årlige Ironman med syge konkurrencedeltagere til følge?
Eller skulle man se på de produkter vi bruger i vores husholdning og kræve, at sæbe, shampoo, opvaskemiddel osv. er biologisk nedbrydeligt og så af den vej styre hvad spildevandet indeholde fremfor at gennemgrave Lolland med kloakledninger?
Konservative har stemt imod kloakeringen i Byrådet og jeg arbejder for at fremme alternative løsninger bl. a. via mit arbejde i Grøn Komite under Region Sjælland, hvor jeg har været medstifter af fokusgruppe 3, som netop har alternativ spildevandsrensning som fokus.

Borgmesterkandidat for de Konservative, Marie Louise Friderichsen,
Ryde Kirkevej 1,
4920 Søllested.

Posted in Indlæg | Leave a comment

Politisk horisont 2013

Politisk Horisont, september 2013

PH3 2013

Posted in Indlæg | Leave a comment

Har Lollands Banks ledelse, mistet den sidste rest af respekt og tro på vores landsdel?

Fusionen med Vordingborg Bank lyder for mig, som stor lokalpatriot, mangeårig kunde og aktionær i banken, som noget godt og fremsynet. At ”vi” kan hjælpe til at styrke en bank i vores region som har klaret sig mindre godt, så den bliver på lokale hænder, er en anden god og fremadrettet disposition, men at fornægte sig vort navn og oprindelse fordi nogen spøger med ” om man kan drive bank på Lolland”! Jeg bliver også til tider spurgt ” kan man Continue reading

Posted in Indlæg | Leave a comment

Tale fra sommermødet

Tak for invitationen til at holde tale her i dag.

Synes I ikke, det har været den dejligste sommer i år med lune aftner og solfyldte dage?

Sådan en sommer som får en til at tænke på barndommens uendelige sommerferier, hvor vejret på mystiks vis altid var godt, især når man tænker tilbage på det og mindes. Continue reading

Posted in Indlæg | Leave a comment