Budgetforhandlinger 2013

Konservative satte sit fingeraftryk på Lolland Kommunes budgetforhandlinger 2013 på følgende områder:

  • Penge til skaterbane i Nakskov, da byens unge har brug for et ordentligt fristed med gode muligheder for at mødes og dyrke street sport. Gennemført med 500.000 kr
  • Penge til istandsættelse af området omkring Klosterruinen i Maribo og Maribo sø, så området fremtræder istandsat til byjubilæet i 2016. Gennemført med 500.000 i hver af de fire kommende år. Ud fra den sum kan der herefter søges yderligere midler i fonde.
  • Ungeindsats for unge i misbrug, da unges alkolholforbrug på Lolland ligger langt over landsgennemsnittet og desværre hold ved langt ind i voksenlivet, hvilket for denne gruppe unge gør det praktisk talt umuligt at fastholde en uddannelse og senere være i stand til at forsørge sig selv. Gennemført som en del af den hvert år afsatte ungepulje på 2.5 mio.
  • Istandsættelse og forbedring af vejnettet omkring Nybroe og krydset ved Winchelsgade og Rødbyvej i Nakskov, så virksomheder i Nakskov, der skal til og fra Havnen har bedre trafikale muligheder og industrien i Nakskov kan få lejlighed til at udvikle sig. Foreslået som kommunal med finansiering, såfremt Havnepakke 3 ansøgninger om forbedring af vejsystemet faldt positivt ud. Der forhandles stadig om midlerne til Havnepakke 3
  • Endelig ønskede Konservative, at  Park og Vej -afdelingen i Lolland Kommune skal udliciteres for så vidt angår plejen af grønne arealer og snerydning. Det lykkedes os ikke at få det med i budgettet, men vi arbejder forsat med ideen og har her i foråret 2013 gentaget, at der skal laves beregninger i forbindelse med overvejelser om opførsel af nye bygninger til Lolland Kommunes Park og Vej afdelinger.