Visioner for Lolland Kommune og os der bor her.

Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid for Lolland Kommune, hvor vores unge kan udvikle sig, børnefamilier kan trives, ældre færdes i tryghed og er sikret omsorg og pleje. Vi skal værne om miljøet og skabe gode rammer for vores erhvervsliv.

Men denne udvikling og fremgang komme ikke af sig selv, selvom vi nu kan begynde at se frem til etableringen af en fast Femernforbindelse. Der skal arbejdes hårdt og målrettet af både private og kommunale kræfter for at opnå den bedste udvikling for vores område.