Video

Marie Louise Friderichsens tale ved grundlovsmødet på Kjærstrup gods.


Anders Høiris, Business LF, tale ved grundlovsmødet på Kjærstrup gods.